GOTS

Bomull ses ofta som en naturlig och ren produkt, men har i verkligheten ett ganska smutsigt förflutet. Bomullsodling är ett av världens mest kemikalieintensiva jordbruk och bomullsplantan är mycket vattenkrävande. För att producera ett kilo bomullstyg från planta till färdigt tyg behövs i genomsnitt 10 000 liter vatten. Odlingen kan inte bara skada miljön utan även dem som arbetar på fälten och exponeras för kemikalierna. Kemikalierna i bomullsodlingen för att ta fram ett bäddset förorenar ungefär 100 000 liter vatten. Det är så mycket att hälften av alla arter som lever i vattnet dör. Därför är det extra viktigt att välja ekologiskt odlad bomull. Dessvärre så räcker det inte med Oeko-Tex Standard 100 som endast visar att inga hälsofarliga ämnen finns i slutprodukten, men omfattar inte miljöaspekter i produktionen.

Våra täcken har Global Organic Textile Standard (GOTS) märkning, som är en internationell märkning för kläder och textil som omfattar både sociala och miljömässiga krav. GOTS syftar till att underlätta för konsumenten att välja textilprodukter där ett helhetsperspektiv tagits med hänsyn till både miljö och socialt ansvar i hela kedjan. Kedjan innefattar flera steg; odling, plockning, beredning och tillverkning av själva plagget. GOTS tillåter inte kemikaliska bekämpningsmedel eller konstgödsel. Du kan känna dig säker på att du får en bomull som känns bra mot huden. Och i hjärtat!