Qoalis Integritetspolicy

På Qoali är vi djupt engagerade i att skydda och hantera din personuppgifter på ett korrekt och respektfullt sätt.

Vi har uppdaterat vår Integritetspolicy för att säkerställa att den är i enlighet med EU's dataskyddsförordning General Data Protection Regulation (GDPR).

Om du har några frågor angående vår policy och hur vi hanterar dina personuppgifter ber vi dig kontakta vår dataskyddsansvarige via e-mail genom att skriva till support@qoali.com.

Hur mottar vi personuppgifter från dig?

För att kunna placera en beställning på Qoali.com och för att använda våra tjänster behöver vi motta och hantera vissa personuppgifter från dig. Detta inkluderar:

 • Information som du anger när du gör en beställning på vår hemsida
 • Information som du anger när du anmäler dig för att prenumerera på våra mailutskick
 • Information som är relaterat till din aktivitet på hemsidan som till exempel vilka produkter du har beställt och vilka sidor du har besökt
 • Qoali samarbetar med andra företag (till exempel Mondido och Klarna) för att hantera betalningar på hemsidan. De kort- och betalningsuppgifter som du anger används av dem i enlighet med deras integritetspolicies. Vi sparar inte din betalningsinformation. Andra företag som vi samarbetar med inkluderar budfirmor, lagret som plockar din beställning, leverantören av faktureringsmjukvara, företag som vi samarbetar för att följa upp vid obetalda fakturor och företag vars tjänster vi använder för att skicka SMS eller e-mail
 • Information om hur vår webbsida används och hur du interagerar med vår hemsida som exempelvis analys av vilka sidor på vår hemsida som besöks
 • Kommunikation som du skickar till oss som exempelvis frågor kring varor och leveranser, felrapportering med mera

Vad för typ av information samlar vi in från dig?

Den personliga informationen som vi samlar in från dig inkluderar ditt namn, din fullständiga postadress, din e-mail och ditt telefonnummer.

Varför vi samlar in den här informationen och hur vi använder den

Vi samlar in den här informationen från dig för följande syften:

 • För att kunna erbjuda dig och ta betalt för våra produkter och för att kunna förbättra våra tjänster samt för att kunna informera dig om våra produkter och erbjudanden
 • För att kunna spåra och analysera hur vår hemsida används med syftet att förbättra vår hemsida och kunna erbjuda den bästa möjliga användarupplevelsen

Datalagring

Vi lagrar din information så länge som vi behöver för att kunna erbjuda våra tjänster och i högst 24 månader. Om du vill stänga ned ditt konto och radera dina uppgifter kan du vända dig till support@qoali.com.

Vem har tillgång till din information?

 • Vi kommer inte att sälja eller hyra ut dina personuppgifter till tredje part
 • Vi kommer inte att dela dina personuppgifter med tredje part i marknadsföringssyfte
 • Information kan skickas till ditt Facebook-konto om du använder Facebooks delningsfunktion på vår hemsida angående produkter som du har köpt eller som du funderar på att köpa

Tredje parter som vi samarbetar med

Vi förmedlar dina personuppgifter till olika tredje parter som vi samarbetar med för att kunna tillhandahålla vår produkt till dig. Dessa inkluderar till exempel budfirmor och lagret som plockar din beställning. När vi använder oss av tjänsteleverantörer förmedlar vi endast den information som är nödvändig för att leverera tjänsten och uppgifterna används endast med syfte att leverera tjänsten i fråga.

Kommunikation via e-mail och mobiltelefoni

Vi vill bara kommunicera med dig när du vill bli kontaktad av oss. Du har möjlighet att välja att motta marknadsföringskommunikation från oss och du mottar även e-mail som är relaterade till dina transaktioner med Qoali. Du kan välja att sluta motta marknadsföringsmaterial från oss genom att klicka på länken för att avsluta din prenumeration som du hittar längst ner i varje e-mail eller genom att maila support@qoali.com. Vi skickar även e-mail och SMS-påminnelser i samband med leveranser.

Säkerhet

Vi tar säkerhet på största allvar och säker lagring av dina uppgifter är viktigt för oss. Vi använder Secure Sockets Layer (SSL) för att kryptera personuppgifter när de förmedlas via internet. Överföring av information via Internet är aldrig 100% säkert så vi kan inte garantera fullständig säkerhet.

Hur du kan få tillgång till och uppdatera din information

Om du önskar att ändra något ber vi dig vänligen kontakta oss på support@qoali.com. Du har rätt att be om all information som Qoali har angående dig. För att få tillgång till den ber vi dig kontakta oss på support@qoali.com.

Länkar till andra hemsidor

Vår hemsida innehåller länkar till andra webbsidor som drivs av andra företag och organisationer. Den här integritetspolicyn avser endast vår hemsida och vi rekommenderar att du läser motsvarande information om du besöker andra hemsidor. Qoali är inte ansvariga för andra hemsidor även om du besöker dem via en länk från vår hemsida. Om du besöker vår hemsida via en länk från en extern hemsida ansvarar vi inte för deras integritetspolicy och deras metoder och vi rekommenderar även i dessa fall att du läser motsvarande information som de har på deras hemsida.

Överförande av dina personuppgifter utanför Europa

För att utföra en del av tjänsterna som vi erbjuder dig genom denna hemsida kan informationen som du tillhandahåller oss överföras till länder utanför Europeiska Unionen. Till exempel kan detta inträffa om någon av våra servrar befinner sig utanför EU. Dessa länder kan ha annan lagstiftning beträffande dataskydd. Genom att skicka oss dina personliga uppgifter godkänner du denna överföring, lagrande och processande. Om dina personliga uppgifter överförs till länder utanför EU säkerställer vi att dina personuppgifter hanteras i enlighet med dina rättigheter och för användande enligt de syften som specificeras i denna policy. Om du använder våra tjänster när du befinner dig utanför EU kan informationen överföras till dig utanför EU med syftet att kunna tillhandahålla dig de efterfrågade tjänsterna.

Din rättighet att anmäla klagomål till myndighter

Du har rätt att helt utan administrativa och/eller juridiska sanktioner anmäla klagomål till de korrekta myndigheterna i medlemslandet där du bor, arbetar eller där den påstådda överträdelsen har ägt rum om du anser att hanteradet av dina personuppgifter har brytit mot det rådande regelverket. Myndigheten som har mottagit klagomålet är därefter skyldig att informera dig om ärendets status och utfall samt huruvida en juridisk sanktion är möjlig enligt artikel 78 av GDPR.