Social rättvisa och Fairtrade

Fattigdom, undernäring, långvariga separationer från barnen och boende i slum. Så ser livet ut för många textilarbetare runt om i världen. Trots massiv övertid tjänar textilarbetande kvinnor inte tillräckligt för att ha råd med näringsriktig mat, mediciner, menstruationsskydd eller en värdig bostad. Kvinnorna utsätts för trakasserier och sexuella övergrepp i den trångbodda slummen där de lever och på sin väg till och från jobbet. Efter 12-timmars skiften på fabriken där de syr våra kläder tar hushållsarbetet vid i hemmet. Många kvinnor lever separerade från sina barn mot sin vilja på grund av långa arbetsdagar och undermålig barnomsorg, men framförallt p.g.a flytt till industristäder från landsbygden. 

För att säkerställa goda villkor följer vi Fairtrades kriterier som följs upp av Flocert.

Fairtrade International är den internationella paraplyorganisationen som utvecklar kriterier och fungerar som stöd för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. Certifiering och kontrollen av att Fairtrades kriterier efterlevs av producentorganisationer, exportörer och importörer utförs av Flocert som är ett oberoende internationellt certifieringsorgan med ISO 17065-ackreditering.

Kriterierna går i linje med Fairtrades generella kriterier för anställd arbetskraft och ställer höga krav på både tillverkare och fabriker, vilket inkluderar arbetsförhållanden, levnadslön och anställdas rättigheter. Kriterierna inkluderar krav på att levnadslön skall uppnås inom sex år. Fairtrades textilkriterier inkluderar tillverkning av bomullsprodukter, men även andra typer av hållbara fibrer.

Vill du lära dig mer om hur Fairtrade och dess kriterier funkar. Klicka HÄR!